Trạm phát điện nổi của Trung Quốc ở Biển Đông

Trạm phát điện nổi của Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc toan tính đưa một trạm phát điện năng lượng sóng biển ra gần những hòn đảo bồi lấp trái phép trên Biển Đông. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang muốn hạn chế khả năng mất...